fortalia
 • fortalia
 • mision
 • Proyección
 • Valores
 • Estrategia
 • Áreas de negocios
 • fortalia
 • Gdansk
 • Cárnicas
 • Isla Norte
 • Nuevo Granero
 • Cárnicas
 • Las Latas
 • Bydgoszcz
 • Siedlecka
 • fortalia
 • Razlog
 • Razlog
 • contacto fortalia
fortalia
crecimiento basado en avanzados sistemas de gestión empresarial
Reprezentując filozofię firmy dynamicznej, chcemy móc dopasować się do charakterystyki rynku i jego wymagań.
Nasz wysiłek zmierza w kierunku stabilnego rozwoju, podtrzymując wysokie stopy rentowności, bazując na wartościach, które pociągają za sobą potrzebę dysponowania zaawansowanymi systemami zarządzania w różnych aspektach aktywności biznesowej.
 • Rozwój, wysiłek, poświęcenie dla osiągnięcia jak najlepszych efektów.
 • Szacunek dla ludzi i srodowiska.
 • Orientacja na klienta.
 • Tworzenie solidnych i długotrwałych relacji z uszanowaniem zobowiązań.
 • Innowacyjność i jakość.
 • Zarządzanie w oparciu o doskonałość.
 • Szybka identyfikacja nowych możliwości.
» OTWORZYC pdf
Fortalia
© Fortalia Investment Group - Ostrzeżenie - Español - English      

Buy/Purchase of real estate assets in Poland, Buy/Purchase of real estate assets in Bulgaria , real estate assets investment in Poland, real estate assets investment in Bulgaria

International Real estate developer, Poland, Bulgaria, plot, land, real estate development, property

1- International Real estate developer, Poland, Bulgaria, plot, land, real estate development, property, real estate activity, operating and marketing of real estate property, real estate management, land portfolio, land trading, new work, building, construction, real estate projects