fortalia
 • fortalia
 • mision
 • Proyección
 • Valores
 • Estrategia
 • Áreas de negocios
 • fortalia
 • Gdansk
 • Cárnicas
 • Isla Norte
 • Nuevo Granero
 • Cárnicas
 • Las Latas
 • Bydgoszcz
 • Siedlecka
 • fortalia
 • Razlog
 • Razlog
 • contacto fortalia
fortalia
posicionamiento como grupo empresarial a nivel internacional

Nasz Projekt zmierza w kierunku pozycjonowania firmy wśród firm deweloperskich i usług powiązanych na niwie międzynarodowej. Chcemy stać się punktem odniesienia na rynku międzynarodowym bazując na rozwoju, dywersyfikacji i konsolidacji dysponując potencjałem, mogąc przewidywać i natychmiast zaspokajać potrzeby rynków wschodzących. Naszym bodźcem jest wzrost firmy, która gotowa jest stawić czoła nowym wyzwaniom w sferze ekonomicznej i technologicznej, wzmacniając w ten sposób naszą zdolność kreatywnej i innowacyjnej reakcji.

 


» OTWORZYC pdf
Fortalia
© Fortalia Investment Group - Ostrzeżenie - Español - English      

Buy/Purchase of real estate assets in Poland, Buy/Purchase of real estate assets in Bulgaria , real estate assets investment in Poland, real estate assets investment in Bulgaria

International Real estate developer, Poland, Bulgaria, plot, land, real estate development, property

1- International Real estate developer, Poland, Bulgaria, plot, land, real estate development, property, real estate activity, operating and marketing of real estate property, real estate management, land portfolio, land trading, new work, building, construction, real estate projects