fortalia
 • fortalia
 • mision
 • Proyección
 • Valores
 • Estrategia
 • Áreas de negocios
 • fortalia
 • Gdansk
 • Cárnicas
 • Isla Norte
 • Nuevo Granero
 • Cárnicas
 • Las Latas
 • Bydgoszcz
 • Siedlecka
 • fortalia
 • Razlog
 • Razlog
 • contacto fortalia
fortalia
subir texto

THE GATE OF FREEDOM

Brama Wolności położona jest w centrum miasta, w odległości mniejszej niż 1 km od historycznego centrum, w sąsiedztwie Stoczni Gdańskiej, aktualnie w trakcie rewitalizacji. Najważniejszym elementem historii tego miejsca jest fakt, iż to tutaj LECH WAŁĘSA założył ruch związkowy Solidarność, o wielkim znaczeniu dla kraju i świata.

Jest to działka przemysłowa, która niegdyś stanowiła część Stoczni, o kształcie prostokąta, o kwadratowym zakończeniu w części południowo – zachodniej.
Ma 19.225 m2 powierzchni i składają się nań różne budynki, miedzy innymi: sklep farbiarski, magazyny, instalacje produkcyjne, instalacje przyłączy elektrycznych, budynki biurowe… Posiada dostęp do sieci (energia elektryczna, woda, gaz i kanalizacja).

Część nieruchomości stanowią dwa budynki objęte ochroną konserwatorską, które nie mogąulec zniszczeniu, ale dopuszcza się ich rewitalizację zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.

INVESTMENT CONSIDERATIONS

Dzięki swojemu charakterystycznemu, atrakcyjnemu położeniu i funkcji mieszanej, w rezultacie stanowi wspaniały teren inwestycyjny, dający możliwość stworzenia wyjątkowego projektu mieszkaniowo - biurowego z dodatkiem usług, w bliskim położeniu historycznego centrum Gdańska. Ponadto należy podkreślić jego włączenie do nowego planu zagospodarowania miasta, który obejmuje całą dzielnicę prowadząc w efekcie do całkowitej odnowy tej części miasta.

DESCRIPTION OF THE POTENTIAL
DEVELOPMENT

Potencjalny projekt koncepcyjny składa się z części mieszkalnej, biurowej i usługowej. Większa część, mieszkalna, znajduje się w dwóch wieżach 42 i 54-piętrowej o około 42.735 m2 powierzchni użytkowej. Pozostała część powierzchni mieszkalnej zostanie umieszczona w istniejącym budynku przy ul. Wałowej 19, który zostanie przekształcony w lofty o dodatkowej powierzchni użytkowej wynoszącej 2.527 m2.  Apartamenty, których łączna ilość to 760, posiadać będą od 2 do 4 pokoi.
Dwie wieże wznosić się mają na pięciokondygnacyjnym, łączącym je, podium, w którym znajdą się powierzchnie przeznaczone pod usługi. Powierzchnia usługowa wyniesie łącznie 8.200 m2.
Dodatkowo, istniejący przy ul. Wałowej 23 budynek zostanie odnowiony i przeznaczony pod lokalizację usług (biura i handel) stanowiąc proporcjonalnie 1.774 m2 powierzchni użytkowej. Projekt zawiera 724 miejsca parkingowe.

YOUNG CITY REVITALIZATION
PROJECT
Projekt rewitalizacji zmieni 70 ha terenów postoczniowych w dynamiczny projekt nabrzeża w Gdańsku, gdzie powstanie ponad 750.000 m2 nowej powierzchni użytkowej.

Zawiera on projekt rewitalizacji budynków historycznych, budowy obiektów nowoczesnych i rozwoju infrastruktury.

Około 500.000 m2 nowej powierzchni biurowej składać się będzie na nową gdańską, śródmiejską dzielnicę biurową Młodego Miasta. 

Powstaną tutaj również nowe strefy handlowe, mieszkaniowe i usługowe. 

Koncepcja obejmuje także rewitalizację historycznego biurowca BHP, powstanie Europejskiego Centrum Solidarności, centrum kongresowego i terminal pasażerski.

Budowa około 200.000 m2 nowej powierzchni mieszkaniowej zachęci 10.000 osób do zamieszkania w Młodym Mieście. Obszar ten umożliwi też stworzenie około 10.000 miejsc pracy.

AREAS (m²/ sq. m)

Powierzchnia terenu : 19.225
Razem mieszkalna powierzchnia użytkowa (nowa zabudowa) : 42.735
Razem mieszkalna powierzchnia użytkowa (renowacja) : 2.527
Razem mieszkalna powierzchnia użytkowa : 45.262
Razem handlowa powierzchnia użytkowa (nowa zabudowa) : 16.553
Razem handlowa powierzchnia użytkowa (renowacja): 1.774
Razem handlowa powierzchnia użytkowa : 18.307
Razem powierzchnia użytkowa :63.569

© Fortalia Investment Group - Ostrzeżenie - Español - English      

Buy/Purchase of real estate assets in Poland, Buy/Purchase of real estate assets in Bulgaria , real estate assets investment in Poland, real estate assets investment in Bulgaria

International Real estate developer, Poland, Bulgaria, plot, land, real estate development, property

1- International Real estate developer, Poland, Bulgaria, plot, land, real estate development, property, real estate activity, operating and marketing of real estate property, real estate management, land portfolio, land trading, new work, building, construction, real estate projects