fortalia
 • fortalia
 • mision
 • Proyección
 • Valores
 • Estrategia
 • Áreas de negocios
 • fortalia
 • Gdansk
 • Cárnicas
 • Isla Norte
 • Nuevo Granero
 • Cárnicas
 • Las Latas
 • Bydgoszcz
 • Siedlecka
 • fortalia
 • Razlog
 • Razlog
 • contacto fortalia
fortalia
subir texto

ULANSKA PARK

Nieruchomość leży w pobliżu rzeki Motława, w miejscu, które można uznać za wyjątkowe.

Nieruchomość liczy 54.770 m2 i chociaż ma nieregularny kształt, pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni. 

Posiada dwa budynki, które w przeszłości stanowiły warsztat, objęte ochroną konserwatorską o powierzchni odpowiednio 2.250 m2 i 508 m2, które mogą zostać odrestaurowane zgodnie z zaleceniami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Działka posiada dostęp do wszystkich sieci (woda, energia elektryczna, gaz i kanalizacja). 

Leży obok jednej z głównych arterii Gdańska, i to położenie gwarantuje perfekcyjną widoczność oprócz oczywiście łatwego dojazdu samochodowego oraz autobusowego.

Daje to możliwość stworzenia projektu o funkcji mieszanej.

Opracowany dla tego terenu projekt architektoniczny w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przewiduje budowę 16 budynków mieszkalnych i 3 budynków o przeznaczeniu handlowym. Jednocześnie, należy zaznaczyć, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego można przeznaczyć cały ten terenwyłącznie pod funkcję handlową.

DESCRIPTION OF THE POTENTIAL DEVELOPMENT

 1. Projekt złożony 16 budynków mieszkalnych i 3 budynków przeznaczonych pod handel i biura (włącznie z zabytkowymi budynkami istniejącymi), które mają powstać w 8 etapach.

  Łącznie 1.268 mieszkań i miejsc postojowych.

  Budynki przeznaczone na mieszkania, w planie od 6 do 9 pięter, w większości w kształcie litery L lub V. Dziewięć z nich posiadać będzie podziemny parking. 20% działki przeznaczono pod tereny zielone.
  Można rozróżnić jakby trzy koncepcje architektoniczne: pierwsza (budynki nr 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16) położone w części zachodniej działki, o charakterze postindustrialnym, dostosowane do budynków istniejących.
  Druga, adaptuje istniejącą, historyczną zabudowę na cele handlowe dla całej strefy mieszkaniowej.
  Wreszcie trzecia, (budynki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8) charakteryzująca się nowoczesną architekturą z elementami postindustrialnymi,  w części wschodniej.

 2. Możliwość stworzenia projektu o funkcji mieszanej, składającego się z części biurowej i handlowej. .


AREAS (m²/ sq. m)

Powierzchnia terenu: 54.770
Mieszkalna powierzchnia użytkowa nad poziomem terenu: 101.974
Usługowa powierzchnia użytkowa nad poziomem terenu: 10.580
Razem powierzchnia nad poziomem terenu: 112.554
Razem mieszkalna powierzchnia użytkowa: 76.480
Razem usługowa powierzchnia użytkowa: 7.935
Razem powierzchnia użytkowa: 84.415

© Fortalia Investment Group - Ostrzeżenie - Español - English      

Buy/Purchase of real estate assets in Poland, Buy/Purchase of real estate assets in Bulgaria , real estate assets investment in Poland, real estate assets investment in Bulgaria

International Real estate developer, Poland, Bulgaria, plot, land, real estate development, property

1- International Real estate developer, Poland, Bulgaria, plot, land, real estate development, property, real estate activity, operating and marketing of real estate property, real estate management, land portfolio, land trading, new work, building, construction, real estate projects