fortalia
 • fortalia
 • mision
 • Proyección
 • Valores
 • Estrategia
 • Áreas de negocios
 • fortalia
 • Gdansk
 • Cárnicas
 • Isla Norte
 • Nuevo Granero
 • Cárnicas
 • Las Latas
 • Bydgoszcz
 • Siedlecka
 • fortalia
 • Razlog
 • Razlog
 • contacto fortalia
fortalia


Kierunki działania cechujące strategię FORTALII, opierają się na wieloaspektowej działalności na rynku nieruchomości:


 • Rozwój działalności deweloperskiej w aktualnych niszach rynkowych, skupiając naszą uwagę na rozwijających się rynkach  Iberoamerykańskich i Wschodnioeuropejskich.
 • Gwarancja realizacji inwestycji poprzez dobór projektów które, przez swoją wielkość bądź popyt, pozwolą na ich skuteczną komercjalizację.
 • Rozwój poprzez sojusze strategiczne z lokalnymi wspólnikami, wycofując się tam, gdzie oferta nieruchomości nie idzie w parze z nasza filozofią.
 • Skonsolidowanie naszej działalności w sferze pośrednictwa i konsultingu na rynku nieruchomości. .
 • Pobudzanie efektywności w zarządzaniu nieruchomościami i aktywami powierzonymi. .
 • Stopniowe wejście w ramach współpracy z podmiotami w sferze budownictwa lądowego, infrastruktury i produkcji energii odnawialnej, jak również w zarządzaniu majątkiem.
 • Współpraca w ramach strategii międzynarodowej z firmą Lantria, spółką Grupo Lábaro rozwijającą się na gruncie zdobywanie koncesji i świadczenia usług na poziomie krajowym i międzynarodowym. .
 • Sprzedaż niektórych aktywów w celu dywersyfikacji portfela biznesowego.

» OTWORZYC pdf
Fortalia
© Fortalia Investment Group - Ostrzeżenie - Español - English      

Buy/Purchase of real estate assets in Poland, Buy/Purchase of real estate assets in Bulgaria , real estate assets investment in Poland, real estate assets investment in Bulgaria

International Real estate developer, Poland, Bulgaria, plot, land, real estate development, property

1- International Real estate developer, Poland, Bulgaria, plot, land, real estate development, property, real estate activity, operating and marketing of real estate property, real estate management, land portfolio, land trading, new work, building, construction, real estate projects