fortalia
 • fortalia
 • mision
 • Proyección
 • Valores
 • Estrategia
 • Áreas de negocios
 • fortalia
 • Gdansk
 • Cárnicas
 • Isla Norte
 • Nuevo Granero
 • Cárnicas
 • Las Latas
 • Bydgoszcz
 • Siedlecka
 • fortalia
 • Razlog
 • Razlog
 • contacto fortalia
fortalia
subir texto
SIEDLECKA

Działka leży 2 km od centrum miasta, miedzy kanałem rzeki Brdy, w dzielnicy Czyżkówko i jest dobrze skomunikowana dzięki ulicy Siedleckiej i Ludwikowo.
Obszar uznaje się za dobrą lokalizację dla funkcji mieszkaniowej - pod lokalizację zespołów mieszkaniowych klasy B, B+.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY

Nieruchomość składa się z działek o numerach 1/15,1/21, 1/23, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/35, 1/36, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45, 1/46, 1/47 o powierzchni całkowitej 65.186 m2. Wszystkie działki przylegają do siebie, tworząc wielokąt. 

Nieruchomość jest w większości płaska, z kilkoma uskokami i ścianami oporowymi. Dojazd od ulicy Siedleckiej. Jest to teren postindustrialny, leżący w dawnej przemysłowej części Bydgoszczy, po którym zostało kilka budynków. Część budynków została wyburzona, a pozostałe również powinny zostać wyburzone jako ze nie nadają się do zagospodarowania, ani też odrestaurowania. Duża powierzchnia działki jest pokryta pozostałościami po wyburzonych budynkach. Część działki nie została dotychczas zagospodarowana i pokryta jest trawą i krzewami (1/42). Wszystkie sieci: wod.-kan., energia elektryczna, gaz przebiegają wzdłuż działki i dzięki temu istnieje możliwość przyłączenia.

INVESTMENT CONSIDERATIONS

Zagospodarowanie nieruchomości można rozłożyć na trzy etapy, co sprawia że inwestycja staje się bardziej elastyczna wobec podaży na projekty mieszkaniowe w Bydgoszczy. 

Istnieją ciekawe możliwości zabudowy, których kluczem jest stworzenie funkcjonalnego projektu mieszkaniowego, wykorzystującego dogodne położenie nad brzegiem rzeki i bujną naturalną roślinność porastająca okolicę.

Dla nieruchomości wydano decyzję o warunkach zabudowy (WZ) z dnia 16 kwietnia 2008 roku, w której zawarto maksymalne parametry zabudowy.

DESCRIPTION OF THE POTENTIAL DEVELOPMENT

Projekt koncepcyjny charakteryzuje zróżnicowane zagospodarowanie, małe place zabaw dla dzieci w wieku pomiędzy 6 i 7 lat, jak również mola i mosty.
Dla części mieszkaniowej przewiduje się strefy wypoczynkowe i strefy mieszkaniowe o wysokim standardzie. Oprócz tego, całe osiedle powinno być dobrze skomunikowane z rzeka poprzez szeroką, pieszą promenadę i otoczone ścieżkami rowerowymi.
Koncepcja przewiduje budowę boiska piłkarskiego w części północnej osiedla. Przewidziano zabudowę w trzech etapach.AREAS (m²/ sq. m)

Powierzchnia terenu: 63.732
Razem mieszkalna powierzchnia nad poziomem terenu: 81.252
Usługowa powierzchnia nad poziomem terenu: 1.070
Razem powierzchnia nad poziomem terenu: 82.322
Razem mieszkaniowa powierzchnia użytkowa: 65.428
Razem usługowa powierzchnia użytkowa: 1.000
Razem powierzchnia użytkowa : 66.428

© Fortalia Investment Group - Ostrzeżenie - Español - English      

Buy/Purchase of real estate assets in Poland, Buy/Purchase of real estate assets in Bulgaria , real estate assets investment in Poland, real estate assets investment in Bulgaria

International Real estate developer, Poland, Bulgaria, plot, land, real estate development, property

1- International Real estate developer, Poland, Bulgaria, plot, land, real estate development, property, real estate activity, operating and marketing of real estate property, real estate management, land portfolio, land trading, new work, building, construction, real estate projects